Rüya çocuklar kreş ve gündüz bakımevi

Bölgesi: Esenyurt
Adres: Nuri Has Mh.güneş Sk. Erdoğan apt. no:16/B-C Melikgazi – KAYSERİ
Telefon: 0 352 225 14 82
Cep: 0 554 977 99 77 – 0 5318523328
Web: www.ruyacocuklar.com
Facebook:
e-Posta: yasaravsaroglu@hotmail.com
Yetkili Adı: Emine AVŞAROĞLU/KURUCU – Yaşar AVŞAROĞLU
Yaş Grubu: 2-6 Yaş
Hakkımızda: Hakkımızda: Rüya çocuklar kreş ve gündüz bakımevi’nin EĞİTİM-ÖĞRETİMDE TEMEL İLKELERİ
- Rüya çocuklar kreş ve gündüz bakımevi, benimsediği eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlediği fiziksel ortam ve sağladığı olanaklarıyla aşağıdaki ilkelere dayalı, çağdaş bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
- Rüya çocuklar kreş ve gündüz bakımevi’nin Temel İlkeleri:
- Çocuklarımızın bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlamak,
- Eğitimi, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütmek. Çocuklarımıza eşit davranmak , onların çok yönlü gelişimini gözetip, onların bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıcı geliştirici çalışmalar yapmak,
- Çocuklarımızın öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulamamak ve kısıtlamalara yer vermemek,
- Eğitim ortamlarını, çocukların “yaparak, yaşayarak öğrenmesini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,
- Eğitim etkinliklerini, çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte sağlamak,
- Kreşimiz de eğitim ve öğretimin içerik (programlar, yöntemler vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip, bunların sürekliliğini sağlamak
- Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,
- Öğrenmeyi, çocuğun kendi yaşantısını da kullanarak, belli aralıklarla ve sistemli biçimde pekiştirmek,
- Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit etmek. Planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate almak,
- Çocuklarımızın kendilerini ifade ederken; Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına öncelikle önem vermek,
- Oyunu, çocuklarımız için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulamak,
- Eğitim programlarımız hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunduğumuz çevrenin özellikleri dikkate almak, ailenin eğitimimize etkin katılımı sağlamak,
- Kreş ile günlük yaşam arasındaki duvarları kaldırmak, öğrencilerimize yararlı alışkanlık ve davranışlar kazandırmak,
- Çocuklarımızın; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,
- Çocuğun toplumsal etkinliklere katılımını sağlayarak, yaşamı bütün boyutlarıyla tanımasına ve bunu başkalarıyla paylaşılan bir biçime dönüştürmesine ortam hazırlamaktır.

Görüntülenme Sayısı: 3.967